Trainingsonderdelen

De meerderheid van de Shaolin Kempo technieken is er op gericht een aanvaller uit te schakelen. Hoewel het Shaolin Kempo beschikt over technieken voor aanval en verdediging, zijn allen gebaseerd op het principe van zelfverdediging.

Vele Shaolin Kempo-technieken zijn onder toaistische (het oudste Chinees wijsgerig-religieuze stelsel) invloed afgeleid van dierbewegingen, een duidelijke invloed van het traditionele Shaolin Ch’uan.

Van oudsher de vijf dieren (ng ying) te weten: tijger (fu), luipaard (pou), kraanvogel (hok), slang (she) en de legendarische draak (lung). Soms zijn de technieken, eveneens onder invloed van het Chinees universalisme, afgeleid van de zogeheten “vijf elementen” (ng hsien): metaal (cin), hout (mu),water (sui), vuur (ho) en aarde (tho).

Het Shaolin Kempo heeft de volgende kenmerken:
a) lage standen.
b) cirkelende bewegingen.
c) soepele doch krachtige bewegingen.

Deze kenmerken komen vooral tot uiting in de trainingsonderdelen kihon, kumite, kata, Jiyu-kumite en submission

Kihon
De kihon dient ervoor om:

– technieken aan te leren in beweging.
– combinatie van technieken aan te leren in beweging.
– te bewegen in correcte standen en soepel over te kunnen gaan van de ene in de andere stand met technieken.

Kumite
Kumites zijn partneroefeningen. De ene kempoka valt aan, de ander verdedigt.
In deze oefeningen worden de aangeleerde technieken in de praktijk gebracht. Hierbij kan worden uitgegaan van vastgestelde of vrije oefeningen. Hoe vrijer de oefening, hoe meer praktische waarde deze voor de individuele beoefenaar heeft

Jiyu Kumite (semi- en full contact)
Dit is vrij vechten, waarbij de basis– en combinatietechnieken die zo nauwgezet beoefend worden, in een willekeurige volgorde worden uitgevoerd. Deze worden uitgevoerd met slag– stoot– werp en traptechnieken.

Kata
De kata is een essentieel onderdeel van het shaolin kempo. De kata is een schaduwgevecht tegen meerdere denkbeeldige tegenstanders. Een kata wordt gelopen in een vaste choreografie. Belangrijke factoren in een kata zijn, snelheid, kracht, flexibiliteit en ritme.

Het dient dan ook beoefend te worden op vorm en uitleg, zodat de bewegingen betekenis hebben.

Submission

Is gericht om je tegenstander door middel van een take-down of een worp zo snel mogelijk naar de grond te krijgen en daarna op de grond verder te vechten. Het doel is om je tegenstander in een  positie te krijgen en om ervoor te zorgen dat de tegenstander “afklopt”.
Er wordt gebruik gemaakt van controlerende grepen, armklemmen, beenklemmen.